Skip to main content

Offertelijst

Privacy Policy

Time4Gifts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Time4Gifts doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Time4Gifts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van online aanvragen.
– Het afleveren van bestellingen.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

Naam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email adres

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen.

Time4Gifts verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Time 4 Gifts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Informatie
Vragen over ons privacybeleid of klachten kunt u richten aan:

Time 4 Gifts
Hoogschaijkse straat 11A
5374 EC Schaijk
info@time4gifts.nl
0486-436899

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van onze laatste updates en goodies!

  • *hierdoor ga je akkoord met onze algemene voorwaarden